ÖSTERLEN

`
 
 
 
 
 

ÖSTERLEN

Ljuset på Österlen inspirerar.

Här skapas det bästa. Av konstnärer,  fruktodlare, fiskare, bönder, kreatörer och av njutningsmänniskor.

Konsten står i centrum på Österlen. Från påskens Konstrunda till höstens Äppelmarknad. Konstiga saker kan man också göra på barnens favoritställe Tosselilla, Skånes sommarland.

Inte konstigt men väldigt mystiskt är Ales stenar i Kåseberga.

Det är enkelt att njuta av naturen på Österlen. Stranden på Sandhammaren är landets bredaste och vitaste. Vid Brösarp böljar backarna mjukt förbi. Och i Fyledalen flyger rovfåglarna lågt över stolta hjortar.

På Österlen fångar fiskare dom stora fiskarna. Och hängflygare svävar i luften över Hammars backars spännande kust.

Det är inte konstigt att man besöker Österlen igen och igen..